•  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2018

30/11/2018
Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-KHXH ngày 28/12/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt danh mục và kinh phí hoạt động khoa học, Viện Nhà nước và Pháp luật được giao thực hiện 06 đề tài cấp Bộ trong thời gian 02 năm (2017 – 2018) và đến tháng 11/2018, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu.

Danh sách các đề tài cấp Bộ cụ thể như sau:

 1. Thực hiện pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay – Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị
 2. Cơ chế pháp lý thực hiện dân chủ đại diện ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm - PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương
 3. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Linh Giang
 4. Hoàn thiện thể chế pháp lý về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay – Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Hương Lan
 5. Hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể trong bối cảnh yêu cầu hội nhập ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Thúy Nga
 6. Tổng kết 30 năm nghiên cứu về Nhà nước và gợi mở đến năm 2030 – Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Thư

Tại các phiên họp nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nêu ý kiến phản biện và góp ý về nội dung và hình thức của từng đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi và trao đổi với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu.

 

Các Hội đồng nghiệm thu đã làm việc rất công bằng, minh bạch và có những đánh giá sâu sắc về hình thức và nội dung của các đề tài. Đặc biệt, Hội đồng nghiệm thu có những góp ý xác đáng và gợi mở những nội dung các đề tài có thể phân tích thêm trong các báo cáo tổng hợp để các chủ nhiệm đề tài tham khảo nhằm góp phần nâng cao giá trị khoa học cho mỗi đề tài.  

 

Sáu đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đạt yêu cầu của đề tài khoa học cấp Bộ. Sau buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài hoàn thành việc chỉnh sửa các báo cáo theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng nghiệp thu, viết bản giải trình chỉnh sửa và nộp cho phòng Quản lý khoa học để gửi hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ.

 

Một số hình ảnh tại các buổi nghiệm thu:

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (giữa), Chủ tịch và các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu

đề tài do TS. Nguyễn Linh Giang là chủ nhiệm

 

TS. Nguyễn Linh Giang trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh trao đổi về đề tài của TS. Nguyễn Linh Giang

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga (giữa), Chủ nhiệm và các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu

đề tài của PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị (giữa)

Các tin cùng chuyên mục: