•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo và hợp tác giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh

01/11/2018
Ngày 26/10/2018, tại Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nhà nước và Pháp luật đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các tỉnh, thành”.

Toàn cảnh hội thảo

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Viện trưởng cùng TS. Trương Cộng Hòa, Giám đốc Cơ sở đã đồng chủ trì và điều hành hội thảo. Tham gia hội thảo có các đại diện của một số Vụ của Bộ Nội vụ, đại diện một số Sở Nội vụ các tỉnh/thành phố ở khu vực Nam Bộ và Nam Trung bộ, các nhà khoa học, các giảng viên, cán bộ của Cơ sở Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia hội thảo, về phía Viện Nhà nước và Pháp luật có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Viện trưởng; TS. Phạm Thị Thúy Nga – Phó Viện trưởng; PGS.TS. Nguyễn Như Phát; PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương và ThS. Lê Phương Hoa. PGS.TS. Nguyễn Như Phát và PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương đã tham gia với tham luận tại hội thảo. Các nhà khoa học của Viện Nhà nước và Pháp luật đã tham gia thảo luận tại hội thảo.  

 

Hội thảo đã thảo luận, đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và thực trạng trình độ, năng lực của CBCCVC, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC cấp tỉnh, huyện và xã các tỉnh/thành phố ở khu vực Nam Bộ và Nam Trung bộ.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh trao Thỏa thuận hợp tác với TS. Trương Cộng Hòa,

Giám đốc Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh

 

Chiều tối ngày 26/10/2018, tại Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nhà nước và Pháp luật đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

 

Tham dự Lễ ký kết, thành phần đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Viện trưởng; TS. Phạm Thị Thúy Nga – Phó Viện trưởng; PGS.TS. Nguyễn Như Phát; PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương và ThS. Lê Phương Hoa. Về phía Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh có TS. Trương Cộng Hòa – Giám đốc; ThS. Nguyễn Thị Hiên – Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các đơn vị; chuyên viên, giảng viên thuộc Cơ sở.

 

Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai bên bao gồm 5 lĩnh vực chính:(i) Nghiên cứu khoa học; (ii) Đào tạo; (iii) Bồi dưỡng kiến thức và thực hiện dịch vụ công: (iv) Xuất bản, tạp chí; (v) Thông tin, tư liệu, thư viện.

 

Các thỏa thuận hợp tác này sẽ được hai bên cụ thể hóa thành những nội dung thực hiện hàng năm hoặc thực hiện theo từng vụ việc. Sau lễ ký kết, ngày 27/10/2018, hai bên đã thảo luận các kế hoạch triển khai các nội dung hợp tác cụ thể và tiến hành thực hiện ngay trong tháng 11 năm 2018      .

Các tin cùng chuyên mục: