•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (18/08/2020)

Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (sau đây gọi là Nghị định).

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (27/07/2020)

Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021.
Công bố 10 luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9

Công bố 10 luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (13/07/2020)

Sáng ngày 10/7, tại Văn phòng Chủ tịch nước, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chủ trì họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố 10 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Nghị định số 75/2020/NĐ-CP: Quy định xuất, nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam (10/07/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP: Vị trí việc làm và biên chế công chức (17/06/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.