•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách thư viện năm 2016 (Phần 3)

03/04/2017
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập năm 2016. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

101-V 12122, V 12123

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam* . - H. : Nxb Hà Nội, 2015 . - 330 tr., 24cm

 

102-V 12124

Tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật Việt Nam* / Lê Thành Long, Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Anh Tuấn . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 427 tr., 24cm

 

103-V 12125

Bình luận khoa học Bộ luật lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* / Lưu Bình Nhưỡng, Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung . - H. : Nxb Lao động, 2015 . - 471 tr., 24cm

 

104-V 12126

Tư tưởng Việt Nam* / Huỳnh Công Bá . - H. : Nxb THuận Hóa, 2015 . - 1103 tr., 24cm

 

105-V 12133

Tiếp cận văn hóa biển tiền sử Việt Nam qua các bài nghiên cứu* / Nguyễn Trung Chiến . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 559 tr., 24cm

 

106-V 12134

Áp dụng chính sách lạm phát mục tiêu: lý luận và thực tiễn* : Sách chuyên khảo . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 203 tr., 24cm

 

107-V 12135

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam* : Sách chuyên khảo / Lê Quốc Hội . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 160 tr., 24cm

 

108-V 12136

Các dân tộc ít người ở Việt Nam (Các tỉnh phía Bắc)* . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 816 tr., 24cm

 

109-V 12140, V 12141

Thể chế pháp luật kinh tế một số quốc gia trên thế giới* . - H. : Nxb Tài chính, 2016 . - 509 tr., 24cm

 

110-V 12139

Định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hội nhập quốc tế* / Nguyễn Thị Thu Hà . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 276 tr., 24cm

 

111-V 12138

Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các nước Đông Nam Á: Kinh nghiệm cho Việt Nam* : Sách chuyên khảo . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2016 . - 288 tr., 24cm

 

112-V 12137

Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam* / Lưu Ngọc Trịnh . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 364 tr., 24cm

 

113-V 12142

Chiến lược an ninh quốc gia Liên Bang Nga (Được phê duyệt bởi Sắc lệnh của Tổng thống Liên Bang Nga số 683 ngay 31 tháng 12 năm 2015)* . - H. : Nxb , 2015 . - 89 tr., 24cm

 

114-V 12132

Các dân tộc ít người ở Việt Nam (Các tỉnh phía Nam)* . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 688 tr., 24cm

 

115-V 12143

Tổng quan về lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam* / Võ Văn Tuyển, Nguyễn Thị Thu Hà . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 214 tr., 21cm

 

116-V 12144

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020* / Ngô Thắng Lợi, Trần Thị Vân Hoa . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 226 tr., 21cm

 

117-V 12145

Những vấn đề cấp bách trong vận dụng, phát triển lý luận về hình thái kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay* / Nguyễn Quốc Phẩm, Nguyễn Chí Dũng . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 403 tr., 21cm

 

118-V 12146

Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu* : Sách chuyên khảo / Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 411 tr., 21cm

 

119-V 12147

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Kinh nghiệm Việt Nam, Kinh nghiệm Trung Quốc* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 234 tr., 21cm

 

120-V 12148

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào: Lý luận và thực tiễn* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 175 tr., 21cm

 

121-V 12149

Phát triển và sáng tạo quản trị xã hội: Kinh nghiệm Trung Quốc, Kinh nghiệm Việt Nam* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 216 tr., 21cm

 

122-V 12150

Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 235 tr., 21cm

 

123-V 12151

Tập Cận Bình với quản lý đất nước Trung Quốc* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, NXB ngoại văn Trung Quốc, 2015 . - 632 tr., 24cm

 

124-V 12152

Lý luận và thực tiễn về trưng cầu ý dân trên thế giới và ở Việt Nam* : Sách chuyên khảo / Đặng Minh Tuấn . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 252 tr., 24cm

 

125-V 12153, V 12154

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 dưới góc nhìn so sánh với Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (Sửa đổi, booe sung năm 2011)* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 317 tr., 27cm

 

126-V 12155

Cải cách giáo dục: Một số vấn đề chung và thực tiễn ở Việt Nam* / Nghiêm Đình Vỳ, Phạm Đỗ Nhật Tiến . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 352 tr., 24cm

 

127-V 12156

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước với công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới* / Giàng Seo Phử . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 263 tr., 24cm

 

128-V 12157

Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển 1946 -2016 (Kỷ yếu hội thảo)* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 326 tr., 24cm

 

129-V 12158

Phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 280 tr., 24cm

 

130-V 12159

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới* / Mai Thế Dương . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 423 tr., 24cm

 

131-V 12160

Tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp luật Việt Nam* / Lê Thành Long, Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Anh Tuấn . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 439 tr., 24cm

 

132-V 12161, V 12162

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 572 tr., 27cm

 

133-V 12163

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015* / Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng . - H. : Nxb Hồng Đức, 2016 . - 479 tr., 28cm

 

134-V 12164, V 12165

Bình luận khoa học Luật tố tụng hành chính 2015* / Vũ Thư, Lê Thương Huyền . - H. : Nxb Hồng Đức, 2016 . - 399 tr., 28cm

 

135-E 528

Viet Nam country gender asessment* . - H. : Nxb the World bank, 20 . - 104 tr., 28cm

 

136-V 12167, V 12168

Pháp luật quản lý phần vốn nhà nươc của doanh nghiệp ở Việt Nam* : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Hồng Nhung . - H. : Nxb Chính trị quốc gia - sự thật , 2016 . - 267 tr., 21cm

 

137-V 12169, V 12170, V 12171

Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu* . - H. : Nxb Hồng Đức , 2016 . - 268 tr., 24cm

 

138-V 12166, V 12178

Ảnh hưởng của truyền thống pháp luật tới pháp luật Việt Nam với lời đề dẫn của GS. Antoine Leca* : Sách chuyên khảo / Arnaud de Raulin, Jean Paul Pastorel, Trịnh Quốc Toản, Nguyễn Hoàng Anh . - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội , 2016 . - 335 tr., 24cm

 

139-V 12172

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2015* . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 894 tr

 

140-V 12165

Bình luận khoa học Luật tố tụng hành chính năm 2015* . - H. : Nxb Hồng Đức , 2016 . - 383 tr., 28cm

 

141-V 12173

Thông báo khoa học* . - H. : Nxb Khoa học xã hội , 2016 . - 241 tr., 28cm

 

142-V 12175

Tiếp cận dựa trên quyền con người: Lý luận và thực tiễn* : Sách chuyên khảo / Vũ Công Giao, Ngô Minh Hương . - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội , 2016 . - 251 tr., 21cm

 

143-V 12174

Đảm bảo quyền tự do lập hội theo hiến pháp 2013: Lý luận và thực tiễn * : Tài liệu dùng cho hội thảo / Vũ Công Giao . - H. : Nxb Hồng Đức , 2016 . - 332 tr., 24cm

 

144-V 12176

Tổ chức tội phạm ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn * : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hiển . - H. : Nxb Chính trị quốc gia , 2016 . - 231 tr., 21cm

 

145-V 12177

Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn* / Bùi Thị Long . - H. : Nxb Khoa học xã hội , 2016 . - 295 tr., 21cm

 

146-V 12179

Ảnh hưởng của tự do thương mại đến nhân quyền * : Sách chuyên khảo / Lê Thị Hoài Thu, Vũ Công Giao . - H. : Nxb Hồng Đức , 2016 . - 284 tr., 24cm

 

147-V 12180

Nhà nước- thị trường: lý thuyết và thực tiễn vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay / Vũ Bá Thể . - H. : Nxb Hồng Đức , 2014 . - 143 tr., 21cm

 

148-V 12181

Pháp điển hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn * : Sách chuyên khảo / Đặng Văn Chiến . - H. : Nxb Chính trị quốc gia , 2015 . - 392 tr., 21cm

 

149-V 12182

Chính sách xã hội hóa giáo dục và y tế ở Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn * : Sách chuyên khảo / Cao Thu Hằng . - H. : Nxb Khoa học xã hội , 2016 . - 228 tr., 21cm

 

150-V 12184

Tài phán hành chính trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay ( sách chuyên khảo)* / Nguyễn Như Phát . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 562 tr., 24cm

 

151-V 12185

Biển đảo trong văn hóa văn nghệ dân gian Hội An* / Trần Văn An . - H. : Hội nhà văn , 2016 . - 430tr., 20,5 cm

 

152-V 12186

Lễ hội truyền thống của người Việt, cấu trúc và thành tố* / Nguyễn Chí Bền . - H. : Mỹ Thuật , 2016 . - 470 tr., 20,5cm

 

153-V 12188

Những phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt Trung Đại* / Kiều Thu Hoạch . - H. : Mỹ thuật , 2016 . - 810 tr., 20,5 cm