•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách chuyên ngành luật hình sự (Phần 1)

15/05/2017
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu danh mục sách chuyên ngành luật hình sự. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

1-V 5713

Tội phạm quốc tế những bàn tay bạch tuộc* / Nguyễn Xuân Yêm . - H. : Chính trị quốc gia, 1994 . - 307tr.

 

2-V 5732, V 5733, V 5734

Bộ luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam* . - H. : Chính trị quốc gia, 1993 . - 159 tr.

 

3-V 5735, V 5736, V 5737, V 6933, V 6934

Những vấn đề lý luận của việc đổi mới pháp luật hình sự trong giai đoạn hiện nay* / Đào Trí Úc ch. b . - H. : Công an nhân dân, 1994 . - 259 tr.

 

4-V 5743, V 5744

Nguyên tắc công bằng trong luật hình sự Việt Nam* / Võ Khánh Vinh . - H. : Công an nhân dân, 1994 . - 207 tr.

 

5-V 5773, V 5774

100 năm khoa học hình sự thế giới* / 2 tập/Tập 1: Dấu vết khó xóa. Tập 2:  Tìm biết qua xác chết . - H. : Công an nhân dân, 1994 . - 339 tr.

 

6-V 5807, V 5808

Hệ thống hoá các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự* . - H. : Chính trị quốc gia, 1994 . - 535 tr.

 

7-V 6120, V 6121, V 6122

Hỏi đáp về Bộ luật Hình sự* / Nguyễn Phương Dung . - H. : Công an nhân dân, 1995 . - 328 tr.

 

8-V 6344

Tìm hiểu luật hình sự Việt Nam* / Kiều Đình Thụ . - Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 1996 . - 389 tr.

 

9-V 6011, V 6012

Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam* . - H. : Chính trị quốc gia, 1995 . - 271 tr.

 

10-V 5912

Các quy định của pháp luật về bắt người, giam giữ và cải tạo* . - H. : Chính trị quốc gia, 1995 . - 384 tr.

 

11-V 5840, V 5841

Các văn bản về hình sự, dân sự kinh tế và tố tụng* . - H. : [s.n.], 1995 . - 338 tr.

 

12-V 6498, V 6499, V 6500

Hỏi đáp về Bộ luật Hình sự* / Lê Cự . - H. : Chính trị quốc gia, 1996 . - 114 tr.

 

13-V 6521, V 6522, V 6650

Tìm hiểu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về chức vụ* / Võ Khánh Vinh . - H. : Chính trị quốc gia, 1997 . - 167 tr.

 

14-V 6610

Cơ sở xây dựng và phương pháp áp dụng luật hình sự* . - H. : Thống kê, 1998 . - 467 tr.

 

15-V 6624550

Thuật ngữ chủ yếu trong pháp luật hình sự Việt Nam* / Nguyễn Ngọc Điệp . - Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 1998 . - 1078 tr.

 

16-V 6595, V 6596

Hệ thống hoá các văn bản pháp luật quốc tế và Việt Nam liên quan đến công tác trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng* . - H. : Chính trị quốc gia, 1997 . - 540 tr.

 

17-V 6621, V 6622

Hệ thống các quy định pháp luật về hình sự* . - H. : Chính trị quốc gia, 1998 . - 938 tr.

 

18-V 6768, V 6769

Những quy định hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự* . - H. : Công an nhân dân, 1998 . - 434 tr.

 

19-V 6766, V 6767

Bình luận án. Lý luận về những khái niệm. Bình luận một số vụ án tiêu biểu* . - Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 1998 . - 329 tr.

 

20-V 6781, V 6782, V 6783

Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về ma tuý* / Trần Văn Luyện . - H. : Chính trị quốc gia, 1998 . - 194 tr.

 

21-V 6845

Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt nam* / Trần Ngọc Đường . - H. : Chính trị quốc gia, 1998 . - 519 tr.

 

22-V 6865

Tìm hiểu các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân* / Mai Bộ . - H. : Chính trị quốc gia, 1998 . - 298 tr.

 

23-V 6885

Tìm giải pháp ngăn chặn tệ nạn mua, bán dâm trẻ em* / Hoàng Bá Thịnh . - H. : Chính trị quốc gia, 1998 . - 196 tr.

 

24-V 6872

Về vấn đề phòng vệ chính đáng* / Đặng Văn Doãn . - H. : Pháp lý, 1983 . - 77 tr.

 

25-V 6921, V 6922, V 6923, V 6924, V 6925, V 5763, V 5764

Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam* . - H. : Chính trị quốc gia, 1994 . - 623 tr.

 

26-V 6952

Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam* / Đinh Văn Quế . - H. : Chính trị quốc gia, 1998 . - 141 tr.

 

27-V 6971

Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước và pháp quyền. * / Một số vấn đề cơ bản của phần chung . - H. : Công an nhân dân, 1999 . - 230 tr.

 

28-V 6980

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự- Phần các tội phạm* . -  Lần thứ 3 có sửa theo Luật sửa đổi, bổ sung.  . - H. : Chính trị quốc gia, 1999 . - 688 tr.

 

29-V 6981

Các văn bản pháp luật về quản lý thị truờng, chống buôn lậu, chống tham nhũng* . - H. : Chính trị quốc gia, 1999 . - 579 tr.

 

30-V 6999

Pháp luật cho mọi nhà* . - H. : Thanh niên, 1998 . - 340 tr.

 

31-V 3354

Bộ luật Hình sự* . - Sài Gòn : Phần chung, 1973 . - 195 tr.

 

32-V 2606, V 2607

Pháp lý phục vụ cách mạng ( 1945-1975 ). * . - H. : Hội Luật gia Việt nam, 1975 . - 339 tr.

 

33-V 2996, V 2997, V 2998

Hệ thống hoá luật lệ về hình sự. Tập II (1975-1978)* . - H. : Toà án nhân dân tối cao, 1978 . - 284 tr.

 

34-V 2969, V 2970

Một số vấn đề về thực tiễn công tác tư pháp. Tập II* . - H. : Toà án nhân dân tối cao, 1978 . - 187 tr.

 

35-V 1740

Một số vấn đề về hình luật nước Việt Nam dân chủ cộng hoà* / Xpê-ran-xki. I. A . - H. : Phòng Tuyên truyền Tập san Toà án nhân dân tối cao, 1964 . - 122 tr.

 

36-V 1736, V 1737

Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản XHCN và pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân. * . - H. : Toà án nhân dân tối cao, 1970 . - 38 tr.

 

37-V 1359, V 1360

Một số vấn đề về thực tiễn công tác tư pháp. Tập I (Trích những bài trả lời bạn đọc đã đăng trên tập san Tư pháp). * . -  In lần thứ 2 có chỉnh lý và bổ sung . - H. : Toà án nhân dân tối cao, 1964 . - 111 tr.

 

38-V 7098

Các Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ năm 1993 đến tháng 6 năm 1999. * . - H. : Chính trị quốc gia, 1999 . - 845 tr.

 

39-V 567

Bàn về tội đồng phạm* / Lý Quang Sán . - H. : Khoa học, 1966 . - 79 tr.

 

40-V 564

Những điều cần biết về luật lệ chống đầu cơ tích trữ* / Vũ Như Giới . - H. : Phổ thông, 1957 . - 31 tr.

 

41-V 453

Tìm hiểu luật hình Việt Nam* . - H. : Phổ thông, 1964 . - 34 tr.

 

42-V 448, V 449

Hình pháp điển của nước Cộng hoà liên bang Xô viết xã hội chủ nghĩa Nga* . - H. : Toà án nhân dân tối cao, 1961 . - 121 tr.

 

43-V 279

Một số vấn đề về thực tiễn công tác tư pháp. (Trích những bài trả lời bạn đọc đã đăng trên tập san Tư pháp có chỉnh lý và bổ sung)* . - H. : Toà án nhân dân tối cao, 1964 . - 111 tr.

 

44-V 2524, V 2525

Tìm hiểu luật hình Việt Nam* / Võ Thọ . - H. : Phổ thông, 1976 . - 139 tr.

 

45-V 109

Luật lệ của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Tập I: 1962* . - H. : Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 1962 . - 138 tr.

 

46-V 7131, V 7132, V 7133

Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam* . - H. : Chính trị quốc gia, 2000 . - 265 tr.

 

47-V 226, V 227, V 228

Nguyên tắc hình pháp của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Tập I* . - H. : Bộ Tư Pháp, 1960 . - 235 tr.

 

48-V 1217, V 1218

Cá thể hoá hình phạt trong hình luật Xô-Viết* / KARPET X. I. I . - H. : Khoa học, 1963 . - 198 tr.

 

49-V 6058, V 6059, V 6060

Tìm hiểu pháp luật hình sự* / Đặng Hoàng Dũng . - Đồng Nai : Đồng Nai, 1995 . - 191 tr.

 

50-V 5603, V 5604

Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa* . - H. : Chính trị quốc gia, 1994 . - 60 tr.