•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7 (399) năm 2021

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7 (399) năm 2021 (20/07/2021)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Bảy (399) năm 2021.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 6 (398) năm 2021 (22/06/2021)

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Sáu năm 2021.

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5 (397) năm 2021 (21/05/2021)

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Năm năm 2021 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 (396) năm 2021 (26/04/2021)

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số tháng Tư năm 2021 trong tệp đính kèm. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
Giới thiệu sách “Quyền về văn hóa”

Giới thiệu sách “Quyền về văn hóa” (18/06/2021)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Vũ Công Giao và TS. Lã Khánh Tùng đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành năm 2020.

Giới thiệu sách “Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (12/03/2021)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do TS. Phạm Thị Hương Lan chủ biên và tập thể tác giả của Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2020.

Giới thiệu sách “Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân” (26/11/2020)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh và PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành tháng 10 năm 2020.

Giới thiệu sách “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015” (13/08/2020)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do PGS.TS. Đoàn Đức Lương (Đại học Luật, Đại học Huế) và TS. Dương Quỳnh Hoa (Viện Nhà nước và Pháp luật) đồng chủ biên, do Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành năm 2020.

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 1 năm 2021 về Giao kết hợp đồng theo pháp luật Việt Nam (12/05/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về lĩnh vực giao kết hợp đồng theo pháp luật Việt Nam được thực hiện trong quý 1 năm 2021. Tư liệu bao gồm bài tạp chí, sách, luận văn, luận án và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật nhập quý 4 năm 2020 (Phần 2) (15/04/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 4 năm 2020 (Phần 2). Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục tư liệu thực hiện quý 4 năm 2020 về Phòng, chống tham nhũng (08/04/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục tư liệu về lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng được thực hiện trong quý 4 năm 2020. Tư liệu bao gồm sách, bài tạp chí và tài liệu. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Danh mục sách nhà nước và pháp luật nhập quý 4 năm 2020 (Phần 1) (19/03/2021)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu Danh mục sách nhà nước và pháp luật do các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhập trong quý 4 năm 2020 (Phần 1). Độc giả quan tâm, muốn tìm hiểu nội dung, xin mời liên hệ thư viện nơi lưu trữ tài liệu để được phục vụ!